O-NET ปีการศึกษา 2553

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 53 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางกัญญาวดี  ถุงเงิน ได้รับมอบรางวัลเกียรติยศมีผลคะแนนในภาพรวมจากการสอบ O – NET ของนักเรียนชั้น ป. 6 ได้เป็นลำดับที่ 1 โดยรับมอบจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 1           ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

เป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จทางการจัดการศึกษา เมื่อโรงเรียนฉัตรลิตราศึกษาของเรา มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 คะแนนในภาพรวมจากการสอบ O – NET เป็นลำดับที่ 1   ของเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน   ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของเด็ก คุณภาพของครู คุณภาพของโรงเรียน ได้เป็นอย่างดี

                ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ให้ความรู้ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ จนส่งผลออกมาเป็นที่น่ายินดียิ่ง ปลาบปลื้มทั้งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน รวมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านที่มีบุตรหลานของท่านศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้นามย่อว่า ฉ.ต.

                นอกจากจะได้รับรางวัลเกียรติยศเหรียญทอง ลำดับที่ 1 ของการสอบ O – NET ประจำปีการศึกษา 2552 จากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 แล้วในระดับประเทศยังได้รับรางวัล จากสำนักบริหารงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอีกหนึ่งรางวัล ซึ่งน่าจะมีพิธีมอบในเร็ววันนี้

                ทางโรงเรียนฯขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนของเรา ในการพัฒนาการศึกษาของบุตร หลานของท่าน เราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและจะทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปในวันข้างหน้า

เกี่ยวกับ chatlitra2010

ทำสิ่งที่ดีที่สุด
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสื่อสัมพันธ์โรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s