อาคารสถานที่

อาคารสถานที่โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา

โรงเรียนฉัตรลิตรามีอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จำนวน  ๓ อาคาร โดยแบ่งตามชื่อดังนี้

 

๑.อาคารราชพฤกษ์  เป็นอาคาร ๒ ชั้น  ชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาลปี่ที่ ๓ จำนวน ๒ ห้องเรียนและใช้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เรียนชั้นบนใช้เป็นห้องสื่อ ห้องวิทยาศาสตร์  และห้องพยาบาล

 

๒.  อาคารลีลาวดี  เป็นอาคาร ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียนโดยชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาล    ปีที่ ๑ ถึงชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ส่วนชั้น ๒และ๓ ใช้เป็นห้องเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 

๓.  อาคารจามจุรี  เป็นอาคารชั้นเดียวมีจำนวน ๒ห้อง เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาลปีที่ ๓  จำนวน ๑ ห้อง และใช้เป็นห้องส่งเสริมการพัฒนาการของชั้นอนุบาล จำนวน ๑ ห้อง

 

ส่วนอาคารประกอบมี ๔ อาคาร ดังต่อไปนี้

๑.อาคารราชาวดี  เป็นอาคารชั้นเดียว  แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ ใช้เป็นห้องธุรการและห้องผู้อำนวยการ  ส่วนที่ ๒ ใช้เป็นห้องประชุมของผู้บริหาร  และห้องทำงานของผู้จัดการ

๒.  อาคารคัทลียา  เป็นอาคาร ๒ ชั้น  ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรมในวันสำคัญ  ชั้นล่างใช้เป็นห้องสมุด  มีบริการให้ยืมหนังสือ

๓.  อาคารช้องนาง  เป็นอาคารชั้นเดียวใช้เป็นที่ประกอบอาหารและที่รับประทานอาหารของนักเรียน
๔.  อาคารพุทธรักษา  เป็นอาคารชั้นเดียวใช้ในการจัดกิจกรรมพลศึกษา  และใช้เป็นสถานที่ซ่อมแซมสิ่งของชำรุดและผลิตสื่อการเรียนการสอน

Advertisements

เกี่ยวกับ chatlitra2010

ทำสิ่งที่ดีที่สุด
ข้อความนี้ถูกเขียนใน อาคารสถานที่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s